Bifurcations in the interplay of messenger RNA, protein and nonprotein coding RNA
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Journal of Physics A-Mathematical and Theoretical

Vol. 41 285101-

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-06