Kinetics of migration and coalescence of supported nm-sized metal particles
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Vladimir Zhdanov

Kompetenscentrum katalys (KCK)

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Surface Review and Letters

Vol. 15 217-220

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-08