Analysis of Effects on Research and Industry in Life Sciences
Rapport, 2008

Författare

Tomas McKelvey

Göteborgs universitet

Daniel Ljungberg

Jens Laage-Hellman

Ämneskategorier

Företagsekonomi