Propagation of partially coherent light beams with parabolic intensity distribution in noninstantaneous nonlinear Kerr media
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Tobias Hansson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

V.E. Semenov

U. Österberg

J. Optical Soc. Am.

Vol. B25 1780-1785

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07