GAMMA: A Mathematica package for performing gamma-matrix algebra and Fierz transformations in arbitrary dimensions
Preprint, 2001

We have developed a Mathematica package capable of performing gamma-matrix algebra in arbitrary (integer) dimensions. As an application we can compute Fierz transformations.

Författare

Ulf Gran

Institutionen för teoretisk fysik

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07