Constellation diagram analysis of DPSK signal regeneration in a saturated parametric amplifier
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Mats Sköld

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

J. Yang

Henrik Sunnerud

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Magnus Karlsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Optics Express

Vol. 16 9 5974-5982

Ämneskategorier

Telekommunikation

Mer information

Skapat

2017-10-07