Integration work on the ship’s bridge
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Jim Nyce

Journal of Maritime research

Vol. 5 2

Ämneskategorier

Psykologi (exklusive tillämpad psykologi)

Socialantropologi

Mer information

Skapat

2017-10-06