Fatigue at sea: effects of the two-watch system
Paper i proceeding, 2008

Författare

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

1st International Ship-Port-Interface Conference - The Human Element, ISPIC 2008

Ämneskategorier

Arbetslivsstudier

Miljömedicin och yrkesmedicin

Mer information

Skapat

2017-10-06