Developing User Needs for S-Mode
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet), 2008

Författare

Eva Jacobson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations , Fartygs arbetsmiljö och säkerhet

NAV08-ILA37 International Navigation Conference

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06