Developing User Needs for S-Mode
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Eva Jacobson

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

Margareta Lützhöft

Chalmers, Sjöfart och marin teknik, Maritime Operations

NAV08-ILA37 International Navigation Conference

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06