Analysis and Design of a Novel ×4 Sub-Harmonically Pumped Resistive HEMT Mixer
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Sten Gunnarsson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

IEEE Trans. Microwave Theory Tech

Vol. vol. 56, no. 4

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06