On investigation of sinusoidal and varicose instabilities of streaks in boundary layers
Poster (konferens), 2008

Författare

V.V. Kozlov

Valery Chernoray

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Proc. of XXII International Congress of Theoretical and Applied Mechanics, Adelaide, Australia

1-2

Ämneskategorier

Maskinteknik

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-08