The multipactor effect in hollow waveguides with rectangular and wedge shaped cross section - a comparison
Paper i proceeding, 2008

Författare

V. Semenov

E. Rakova

N. Zharova

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Puech

MULCOPIM08, 23-26 September 2008, Valencia, Spain, European Space Agency, Nordwijk, The Netherlands, available on CD

paper MP2-3

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-06