Statistical theory of multipactor discharges between two parallel plates with different emission properties
Paper i proceeding, 2008

Författare

A. Sazontov

N. Vdovicheva

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Puech

MULCOPIM08, 23-26 September 2008, Valencia, Spain, European Space Agency, Nordwijk, The Netherlands, available on CD

paper MP5-1

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07