Analytical description of the multipactor inside narrow waveguide iris
Paper i proceeding, 2008

Författare

V. Semenov

E. Rakova

R. Udiljak

Dan Anderson

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

Mietek Lisak

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Icke-linjär elektrodynamik

J. Puech

Proceedings of the 7th International Workshop “Strong microwaves: Sources and Applications, Nizhny Novgorod, Russia, July 27 – Aug. 2, 2008, Institute of Applied Physics, Russian Academy of Sciences

paper T42 144-

Ämneskategorier

Fusion, plasma och rymdfysik

Mer information

Skapat

2017-10-07