Flow in Nozzles and Its Influence on Spray Behaviour
Paper i proceeding, 2004

cavitation

spray

upscaled

Författare

Raul Lima Ochoterena

Chalmers, Tillämpad mekanik

Sven B Andersson

Chalmers, Tillämpad mekanik

ILASS 2004

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07