Rail Corrugation Growth - Influence of Powered Wheelsets with Wheel Tread Irregularities
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Anders Johansson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Jens Nielsen

Chalmers, Tillämpad mekanik, Dynamik

Wear

Vol. 262 1296-1307

Ämneskategorier

Maskinteknik