Unbounded representations of q-deformation of Cuntz algebra
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Vasyl Ostrovskyi

Daniil Proskurin

Lyudmyla Turowska

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Letters in Mathematical Physiscs

Vol. 85 2-3 147-162

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06