Compactness properties of operator multipliers
Preprint, 2008

Författare

Kate Juschenko

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Rupert Levene

I. G. Todorov

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06