Compactness properties of operator multipliers
Preprint, 2008

Författare

Kate Juschenko

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Rupert Levene

I. G. Todorov

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik