Unitarazible representations and fixed points of groups of bihilomorphic transformations of operator balls
Preprint, 2008

Författare

M.I. Ostrovskii

Victor Shulman

Lyudmyla Turowska

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Matematik