Biodegradable composition for film blowing
Patent, 2008

processing

Thermoplastic starch

film blowing

Författare

Antal Boldizar

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Mats Thunwall

Chalmers, Material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer

Vanda Kuthanova

WO 2008/105705 A1

Ämneskategorier

Materialteknik

Bearbetnings-, yt- och fogningsteknik