Maximum-norm stability, smoothing and resolvent estimates for parabolic finite element equations
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Vidar Thomee

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

ESAIM Proceedings

Vol. 21 98-107

Ämneskategorier

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-08