Quantitative analysis of WC grain shape in sintered WC-Co cemented carbides
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Mikael Christensen

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Göran Wahnström

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

C Allibert

S Lay

Physics Review Letters

Vol. 94 066105-

Ämneskategorier

Fysik

DOI

10.1103/PhysRevLett.94.066105

Mer information

Skapat

2017-10-07