Present procedures for determining the properties of extracting agents to be used in P and T activities
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Sofie Andersson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Mikael Nilsson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Proceeding of the International Workshop on P and T and ADS Development 2003, SCK CEN Club-House, Belgium, October 6-8

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07