Temperature dependence and decay times of zinc and oxygen vacancy related photoluminescence bands in zinc oxide
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Photoluminescence in II-VI and III-V semiconductors

Författare

Peter Klason

Göteborgs universitet

Thomas Moe Börseth

Qing Xiang Zhao

Göteborgs universitet

B.G. Svensson

A. Yu. Kuznetsov

P. J. Bergman

Magnus Willander

Göteborgs universitet

Solid State Communications

0038-1098 (ISSN)

Vol. 145 5-6 321-6

Ämneskategorier

Fysik

Den kondenserade materiens fysik

DOI

10.1016/j.ssc.2007.10.036

Mer information

Skapat

2017-10-10