Separation of chemically similar elements such as trivalent actinides and lanthanides
Övrigt konferensbidrag, 2003

Författare

Sofie Andersson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Christian Ekberg

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Jan Liljenzin

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Mikael Nilsson

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Gunnar Skarnemark

Chalmers, Institutionen för material- och ytkemi, Kärnkemi

Proceedings of the 9th Conference on Progress in Cryogenics and Isotopes Separation, 2003, Valencia, Romania

Ämneskategorier

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07