On the congruence ax plus by 1 modulo xy
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2005

Författare

Juliusz Brzezinski

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

W Holsztynski

Pär Kurlberg

Experimental Mathematics

1058-6458 (ISSN)

Vol. 14 4 391-401

Ämneskategorier

Matematik

Mer information

Skapat

2017-10-06