Adenovirus type 5 fiber knob domain has a critical role in fiber protein synthesis and encapsidation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

infectivity

transduction

vectors

gene-transfer

system

ligands

intracellular trafficking

in-vivo

recombinant adenoviruses

trimers

Författare

Petra Henning

Göteborgs universitet

Emma Lundgren

Mattias Carlsson

Karolin Frykholm

Jenny Johannisson

Maria K Magnusson

Göteborgs universitet

Erika Tång

Laure Franqueville

Saw See Hong

Leif Lindholm

Göteborgs universitet

Pierre Boulanger

Journal of General Virology

0022-1317 (ISSN) 1465-2099 (eISSN)

Vol. 87 3151-3160

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mikrobiologi inom det medicinska området

DOI

10.1099/vir.0.81992-0

Mer information

Skapat

2017-10-10