Measurement of Information Management Systems Introductions
Paper i proceeding, 2008

Författare

Diana Malvius

Dag Henrik Bergsjö

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling

Margareta Norell Bergendahl

Proceedings of ASME IDETC/CIE

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07