The tetradeffect in the lanthaniod series: evidence and explanation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Christian Ekberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kärnkemi

Sofie Englund

i Persson

Ämneskategorier

Kemi