Dispersant adsorption and viscoelasticity of alumina suspensions measured by QCM-D and in situ dynamic rheology
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Lisa Palmqvist

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Krister Holmberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi

Langmuir

Vol. 24 9989-

Ämneskategorier

Kemiteknik

Kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06