The double marginalization problem of transfer pricing: theory and experiment
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Björn Lantz

Göteborgs universitet

European Journal of Operational Research

Vol. DOI: 10.1016/j.ejor.2008.04.007.

Ämneskategorier

Företagsekonomi

DOI

10.1016/j.ejor.2008.04.007

Mer information

Skapat

2017-10-10