Beständiga Konstruktioner
Artikel i övrig tidskrift, 2007

Samhällets investeringar i infrastruktur och andra byggobjekt är betydande. Ett rimligt krav är därför att de tekniska och ekonomiska förutsättningar som är kopplade till konstruktionernas beteende över tid skall vara kända redan i tidiga skeden. Projektering, upphandling och genomförande av byggprojekt sker i dag med utgångspunkt från ett begränsat synsätt avseende konstruktionernas beteende i ett livslängdsperspektiv. Ökad kunskap krävs i första hand beträffande sammansatta konstruktioners nedbrytningsförlopp. Fungerande och samordnade modeller för tidig teknisk och ekonomisk värdering av underhållsinsatser måste också utvecklas.

Författare

Ingvar Olofsson

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Robert Kliger

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Vbyggaren

4 46-52

Ämneskategorier

Husbyggnad

Mer information

Skapat

2017-10-07