Global supply chain planning at IKEA
Övrigt konferensbidrag, 2008

Författare

Patrik Jonsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Martin Rudberg

Stefan Holmberg

Proceedings från PLANs forsknings- och tillämpningskonferens 2008, Chalmers, Göteborg.

91-104

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-03