Electronic structure of GaN(000-1)-(1 x 1) surface
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

B.J. Kowalski

R.J. Iwanowski

J. Sadowski

I.A. Kowalik

Janusz Kanski

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Kondenserade materiens elektronstruktur

I. Grzegory

S. Porowski

Surface Science

Vol. 548 220-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06