An incremental variational formulation of coupled thermoelasticity for dissipative and non-dissipative solids.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Swantje Bargmann

Chalmers, Tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik

Paul Steinmann

Ämneskategorier

Teknisk mekanik

Mer information

Skapat

2017-10-07