POD based reconstruction of subgrid stresses for wall bounded flows using neural networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Christian Wollblad

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Flow, Turbulence and Combustion

Vol. 81 1-2 77-96

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07