HYBRID LES-RANS: Inlet Boundary Conditions for Flows With Recirculation
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Lars Davidson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Advances in Hybrid RANS-LES Modelling, Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design

Vol. 97 55-66

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-02