Drag Reduction of Long Haulage Trucks
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

David Söderblom

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Per Elofsson

Linus Hjelm

The Vehicle Component

3-08 27-28

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

Mer information

Skapat

2017-10-07