Drag Reduction of Long Haulage Trucks
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

Författare

David Söderblom

Chalmers, Tillämpad mekanik

Lennart Löfdahl

Chalmers, Tillämpad mekanik

Per Elofsson

Linus Hjelm

The Vehicle Component

27-28

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik