Hvordan skall prognosavviket måles?
Artikel i övrig tidskrift, 2008

efterfrågevariationer

prognostisering

Prognosfel

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Logistikk & Ledelse

9 4-

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07