Hvordan skall prognosavviket måles?
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

efterfrågevariationer

prognostisering

Prognosfel

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Logistikk & Ledelse

4-

Ämneskategorier

Annan maskinteknik