Kapitalbindningseffekter av uppskattade orderkvantiteter
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

kapitalbindning

Orderkvantiteter

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

8 5-

Ämneskategorier

Annan maskinteknik