Logistik och processorientering
Artikel i övrig tidskrift, 2008

flödesorientering

Affärsprocesser

logistik

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

8 5-

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07