Logistik och processorientering
Artikel i övriga tidskrifter, 2008

flödesorientering

Affärsprocesser

logistik

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Bättre Produktivitet

5-

Ämneskategorier

Annan maskinteknik