Modelling of Concrete in Tension - Energy Dissipation in Cyclic Loops
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2008

Författare

Rasmus Rempling

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Kent Gylltoft

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Nordic Concrete Research

155-168

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik