Wilson-'t Hooft operators and the theta angle
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Måns Henningson

Chalmers, Fundamental fysik

Journal of High Energy Physics

Vol. 0605 065-

Ämneskategorier

Subatomär fysik

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06