Hydrothermally grown singlecrystalline zinc oxide; characterization and modification
Paper i proceeding, 2008

Författare

B. G. Svensson

Thomas Moe Börseth

K.M Joansen

T Maqsood

R Schifano

U Grossner

J.S. Christensen

L Vines

Peter Klason

Göteborgs universitet

Qing Xiang Zhao

Magnus Willander

Göteborgs universitet

F Tuomisto

W Skorupa

E.V. Monakhov

A. Yu. Kuznetsov

Procc. MRS

Ämneskategorier

Den kondenserade materiens fysik

Mer information

Skapat

2017-10-10