Simulations of temperature dependence of the formation of a supported lipid bilayer via vesicle adsorption
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Kristian Dimitrievski

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Erik Reimhult

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Colloids and Surfaces B: Biointerfaces

Vol. 39 1-2 77-86

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06