Performance measurement to communicate strategy
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Författare

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Johan Björnström

Chalmers, Bygg- och miljöteknik

Proceedings of CIB World Building Congress 2007

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13