ESP in European Higher Education
Samlingsverk (redaktörskap), 2008

English as medium of education

teaching

learning

Redaktör

Inmaculada Fortanet

Christine Räisänen

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Ämneskategorier

Studier av enskilda språk

ISBN

9789027205209

Mer information

Skapat

2017-10-07