Towards the understanding of the specifics of reactions in polymer-electrolyte fuel cells
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Vladimir Zhdanov

Kompetenscentrum katalys

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Bengt Herbert Kasemo

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Surface Science

0039-6028 (ISSN)

Vol. 554 103-108

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07