Stochastic kinetics of reproduction of virions inside a cell
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Biosystems

Vol. 77 143-150

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06