Periodic perturbation of the kinetics of heterogeneous catalytic reactions
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Vladimir Zhdanov

Chalmers, Teknisk fysik, Kemisk fysik

Kompetenscentrum katalys

Surface Science Reports

0167-5729 (ISSN)

Vol. 55 1-48

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-07